Liên hệ – Thanh toán

CÔNG TY TNHH LỌC NƯỚC QUỐC THANH
Cửa hàng: 1006 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP HCM .
Điện thoại: (08)37511393  – 0903713024 – 0938315279.   
Fax: (08)62660359
Email: quocthanhwater@yahoo.com.vn