Thiết bị lọc nước tinh khiết

Lưu lượng kế

Lưu lượng kế

2 GPM ≈ 0,45m3/h 5 GPM ≈ 1,1m3/h 10 GPM […]

Hệ thống lọc RO

Hệ thống lọc RO

Khách hàng cần chuẩn bị những thiết bị sau : […]